Đây là album rất tâm đắc của Lamb Of God, trước khi phát hành nó được các thành viên trong ban nhạc bình luận rất nhiều. Album được phát hành bởi Epic Records và Roadrunner Records

http://hehemetal.com/pix/2009/02/24/759321f6.jpeg

1."The Passing"  
2."In Your Words"  
3."Set to Fail"  
4."Contractor"      
5."Fake Messiah"      
6."Grace"      
7. "Broken Hands"  
8."Dead Seeds"      
9. "Everything to Nothing"  
10."Choke Sermon"      
11."Reclamation"      
12."We Die Alone" (bonus track)    
13. "Shoulder of Your God" (bonus track)

TẢI VỀ
mật khẩu giải nén: hehemetal.com