Categories Video Clip

Cemetary Gates (Pantera Cover) – Live at Gigantour 2

Các bạn cùng thưởng thức clip này

{moseasymedia media=http://220.231.104.27/blogdata/10876/512_193_Dream%20Theater_%20Dave%20Mustaine_%20Russel%20Allen%20Y%20Burton%20C%20Bell%20-%20Cemetary%20Gates%20(Pantera%20Cover)%20(Live%20At%20Gigantour%202).flv}

Hai vocal: Russel Allen của Symphony X và Burton C. Bell của Fear Factory cũng tham gia vào.