Vài hình ảnh mới nhất của Slayer

Những hình ảnh mới nhất của Slayer trong show diễn tại Verizon Amphitheatre-Irvine,CA hôm 24 tháng 8 vừa rồi.


https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/3_16294eac.jpeg?w=1160
Tom Araya

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/4_17ecca68.jpeg?w=1160
Dave Lombardo

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/5_399c1e07.jpeg?w=1160
Kerry King

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/13_1d0e15c9.jpeg?w=1160
Jeff Hanneman

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/7_1782de28.jpeg?w=1160
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/24_3106cd20.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/8_3d5bab9e.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/22_1ae35104.jpeg?w=1160
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/16_2b7ad2f8.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/23_36a097d0.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS