Vài hình ảnh mới nhất của Slayer

Những hình ảnh mới nhất của Slayer trong show diễn tại Verizon Amphitheatre-Irvine,CA hôm 24 tháng 8 vừa rồi.


http://pix.hehemetal.com/2007/store/3_16294eac.jpeg
Tom Araya

http://pix.hehemetal.com/2007/store/4_17ecca68.jpeg
Dave Lombardo

http://pix.hehemetal.com/2007/store/5_399c1e07.jpeg
Kerry King

http://pix.hehemetal.com/2007/store/13_1d0e15c9.jpeg
Jeff Hanneman

http://pix.hehemetal.com/2007/store/7_1782de28.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/store/24_3106cd20.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/store/8_3d5bab9e.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/store/22_1ae35104.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/store/16_2b7ad2f8.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/store/23_36a097d0.jpeg


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS