Categories Album mới News Rock Việt

Mèow Lạc chính thức phát hành EP Lạc-Core

EP mới cũng đã có mặt trên Spotify, Apple Music, và tất cả các nền tảng khác

 

Tracklist:
1. Ái Ái Ái (Reimagine)
2. Quạ
3. Lễ Tốt Nghiệp
4. (Không Cần) Kẻ Thù (ft. Chuột Sấm Sét)