Categories Album mới Rock Việt

Leukotomy phát hành album Eternal Path to Eden

Đại điện cho black metal mới nhất của Hà Nội với đĩa CD đầu tay. Phát hành bởi House of Ygra

Tracklist

I. Prologue 01:56
II. Disintegration 08:48
III. Atonement 06:47
IV. Carnage 08:19
V. Reminiscence 06:09
VI. Deceptions 06:02
VII. Chimera 04:11
VIII. Melancholy 06:46
IX. Epilogue 01:38

Đặt hàng digital tại https://leukotomy.bandcamp.com/album/eternal-path-to-eden

Mua CD vật lý tại https://www.facebook.com/House.of.Ygra