Album có tên "The Days of Grays" sẽ phát hành chính thức vào 18 tháng 9 bởi Nuclear Blast Records, và sau đó là ngày 22 tháng 9 tại thị trường Mỹ

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2009/07/14/3865b5d7.jpeg

1. Everything Fades To Gray (Instrumental)
2. Deathaura
3. The Last Amazing Grays
4. Flag In The Ground
5. Breathing
6. Zeroes
7. The Dead Skin
8. Juliet
9. No Dream Can Heal A Broken Heart
10. As If The World Wasn’t Ending
11. The Truth Is Out There
12. Everything Fades To Gray (full version)

Bonus Track:
13. In The Dark