21h thứ 6 ngày 19 tháng 12/2008. Acoustic Cafe: 6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

http://hehemetal.com/pix/2008/12/17/6d700b76.jpeg