Hình ảnh Black Infinity, White Noiz tại Saigon International Music Week


Không gian tại Cargo bar cộng với hệ thống âm thanh hết sức ấn tượng đã làm cho các fan tham dự đêm diễn thứ hai của Saigon International Music Week hết sức hài lòng. GEN, White Noiz và Black Infinity cũng đã rất sung mãn với các sáng tác của mình.

https://farm8.staticflickr.com/7540/15924384341_e274f39ee6.jpg
Một fan cuồng của Black Infinity đã được ban nhạc mời lên biểu diễn cùng ban nhạc

 

[FAG id=2908]

Photo by: James

You may also like

More From: Hình ảnh

DON'T MISS