9th Dimension tập trung thu âm Album đầu tay


Sau nhiều single được giới thiệu thì ban nhạc trẻ này đang trong quá trình thu âm, đây cũng sẽ là sản phẩm do chính họ tự sản xuất.

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS