Trust là track mở đầu của album năm 1997 ‘Cryptic Writings’ của Megadeth – tuy không thật mạnh mẽ dữ dội như ‘Rust In Peace’ hay ‘Countdown To Extinction’ những năm trước nhưng cũng là 1 album không thể bỏ qua . Trust mở đầu bằng nhịp điệu quen thuộc, nhắc nhớ một
‘Running Free’ của ‘Iron Maiden’ và nếu đọc lyric thì có thể suy ra đây là một bài hát nói về sự thất vọng thường gặp trong những mối quan hệ giữa người với người. Nếu so với những bài khác cùng trong album như ‘Have Cool, Will
Travel’ hay đặc biệt là ‘She-Wolf’ thì ‘Trust’ không thật sự xuất sắc, nhưng hôm nay các bạn thử nghe version unplugged này xem , có sự khác biệt nào không ?