Sister Sin được thành lập vào năm 2002 với 4 thành viên với giọng nữ chính Liv và phong cách chơi nhạc nhanh,mạnh mẽ, Sister Sin được xem như đã đem lại một chút gì đó đã mất của heavy metal từ thời huy hoàng của Motley Crue, Motorhead….( Blabber Mouth)

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Thành viên của Sister Sin gồm:
Dave- Drums
Chris- Bass
Liv- Vocals
Jimmy- Guitar
Track listing:
1.Beat the Street
2.Death Will Greet Us
3.One Out Of Ten
4.Breaking New Ground
5.On Parole
6.Make My Day
7.Hostile Violent
8.Switchblade Serenade
9.Love/Hate
10.All Systems Go!
11.Eye To Eye
Here is the link:
or


Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire