Bình chọn cho album yêu thích tại giải thưởng của Metal Storm

Đã thành lệ, từ năm 2005, website về Metal quen thuộc Metal Storm lại mở cuộc bình chọn các album metal được đánh giá cao nhất theo từng thể loại. Và năm 2007 "chiến trường Metal" quả là rất sôi động, vì thế để đưa ra 1 số album theo từng thể loại để chọn lựa, đó là công việc rất khó khăn, và các bạn chỉ còn 1 tháng để chọn lựa trong những "lựa chọn" đó, những album mình thích nhất. Click here
Lưu ý : các bạn phải đăng ký mới bình chọn được .


Best albums by genre

Other awards

Special awards

The Best Drama

(Theo Metal Storm)

Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS