Thành phần ban nhạc Cheechako:

   1. Dương Diệp Quý (Vocal, compose)
   2. Nguyễn Lê Huyên (Keyboard, Rhythm guitar, compose, background vocal)
   3. Nguyễn Lê Huy (Lead)
   4. Trần Đăng Đỉnh (Bass, Acoustic Guitar, background vocal)
   5. Nguyễn Đông Dư (Drums)