https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/26/60dcd441.jpeg
Album gần đây nhất của Queen là Made in heaven, phát hành năm 1995
nhưng vẫn có mặt Freddie trong vai trò là sáng tác và ca sĩ chính. Tới
đây Queen sẽ dự định thực hiện chuyến lưu diễn qua 14 quốc gia ở Châu
Âu bắt đầu vào tháng 9. Hiện tay guitar Brian May vẫn giữ vai trò là thủ lĩnh của ban nhạc.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/26/496b1a90.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/03/26/48c39272.jpeg