Vé được bán bắt đầu từ chiều thứ 3 ngày 25/3/2008 (trong giờ hành
chính) Văn phòng Latrove – Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân cũ) hoặc tối thứ 4 và tối thứ 6 từ 18h đến 20h tại Ballad Saloon (gặp Linh – Hallo)

CHI TIẾT LIÊN HỆ Linh: 0946584839, CHỊ HẰNG 0982133816, Văn Phòng Latrobe: 5541796

Toàn
bộ số tiền thu được từ bán vé sẽ được quyên góp ủng hộ các em bị hở hàm
ếch thông qua quỹ "Sharing the Smile" tại Đại học Hà Nội.