Categories Rock Việt

Unlimited & Underground ROCK SHOW in ĐALAT 9-4-2006

Thời gian này UN đang ẩn mình thu thanh cho Album chính thức.Theo dự định Album có thể sẽ được hoàn tất vào khoảng Giữa Năm sau.2006.Vì cần phải hoàn tất  khâu : Thu thanh. ,Design cho Cover,In An…Va Khâu Cuối cùng là Xin được giấy Phép của BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN. Dự định Album sẽ só 9 bài , tuy nhiên vì chưa hoàn thành 1 số khâu nên cũng chưa có tựa cho album.
Dòng nhạc mà band chơi chủ đạo trong album đầu tay này là power metal
* Đặc biệt trong Album sẽ có BONUS VIDEO CLIP : MỘ GIÓ (SEPULCHER WIND).