Categories News Rock Việt

Thangca giới thiệu single lyric video mới

Quân Cờ – một sản phẩm âm nhạc mới của ban nhạc Thangca. Sau 1 thời gian dài từ single Đại Nhân thì Quân cỡ cũng tiếp tục là 1 tiếng nói đậm chất phản kháng của âm nhạc Thangca

Theo dõi họ tại: https://www.facebook.com/Thangcaband