Thangca giới thiệu single lyric video mới


Quân Cờ – một sản phẩm âm nhạc mới của ban nhạc Thangca. Sau 1 thời gian dài từ single Đại Nhân thì Quân cỡ cũng tiếp tục là 1 tiếng nói đậm chất phản kháng của âm nhạc Thangca

Theo dõi họ tại: https://www.facebook.com/Thangcaband


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: News

DON'T MISS