Rock show” Lửa hạ”.

Ngày 16-6-2007 tới, tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra đêm nhạc Rock: Lửa hạ. Sẽ là 1 rock show thực sự với 3 ban nhạc Rock. Đặc biệt đây là chương trình free, vào cửa tự do. Nhưng vẫn xin giấy phép biểu diễn của Sở văn hóa thông tin.


Địa điểm: Cung văn hóa- thể thao thanh niên thành phố( Ngay giữa hồ Quần Ngựa).
Thời gian: 20h ngày 16-6-2007.
Thành phần ban nhạc tham gia:
+ Free Birds
+ Hot Sky
+ Mặt Kắt

Bảng chỉ dẫn địa điểm tổ chức chương trình.


 


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Cập nhật show diễn

DON'T MISS