Phần nhạc của demo sample này vẫn chưa qua giai đoạn mix.

Nghe Demo sample tại đây

Đội hình UnlimiteD hiện tại

The image “https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/store/fd40_3e9fe24f.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.

(Phải sang trái ) Vocal: Viết Thanh, Keyboard: Minh Quân, Guitar 2: Tuyên Đức, Guitar 1: Bá Lộc,   Drum: Hoài Phong,  Bass: Minh Phương

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/18/69fe533.jpeg

Hình ảnh có thể xuất hiện trong album sắp tới của UnlimiteD