{embedia media=http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=898 height=80}

Giữ lời hứa với những chuyển biến mới trong âm nhạc cũng như đội hình Titanium, sau “Nghe” thì nay “Anh Em” là sáng tác mới nhất mà Titanium gửi đến cộng đồng nhạc Rock ở Việt Nam. Vẫn tiếp tục kết hợp những yếu tố dân tộc vào các ca khúc của mình. Có thể là những câu luyến láy của hát xoan, lối hát giao duyên quan họ hay những giai điệu quen thuộc của dân ca. Titanium muốn thổi niềm tự hào bao đời của dân tộc Việt Nam vào đó. Metal vẫn có thể kết hợp và hòa quyện với dân ca.

Uploaded by Fluckr on 15/Dec/2012
Titanium 2012