Album mới của Kronos

Theo thông tin từ website chính thức của Kronos thì band nhạc sẽ tung ra fullength thứ 3 của mình mang tên: THE HELLENIC TERROR


Theo thông tin từ website chính thức của Kronos thì band nhạc sẽ tung ra fullength thứ 3 của mình mang tên: THE HELLENIC TERROR vào cuối năm nay. Sau những thành công của 2 fullength đầu : Titan’s Awakening (2001) và Colossal Titan Strife (2004) thì có lẽ đây sẽ là một album rất đáng để các Death metal fan chờ đợi tù band Death/Exreme metal này. Dưới đây là tracklist chính thức của Album

THE HELLENIC TERROR

1) The Road of Salvation
2) Bringers of Disorder
3) …Until the End of Time
4) Suffocate the Ignorant
5) A Huge Cataclysm
6) Tricephalic Hellkeeper
7) Petrifying Beauty, part.1 Divine Vengeance
8) Petrifying Beauty, part.2 The Murderous Reflection
9) Ouranian Cyclops
10) Maze of Oblivion

 


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Album mới

DON'T MISS