Giá vé: 50.000 đồng. Các bạn có thể mua vé qua mạng tại địa chỉ http://nava.vn/p375/ve-live-concert-pak-live-concert-2009-we-will-pak.html  với giá ưu đãi 30.000 đồng