Dream Theater đã có tay trống mới

Vượt qua 7 ứng viên tay trống Mike Mangini đã chính thức là thành viên của Dream Theater. Có thể thấy được quá trình tìm kiếm, lựa chọn khá khó khăn của Dream Theater qua 3 tập phim tài liệu bên dưới


Trước khi gia nhập Dream Theater thì Mike Mangini từng tham gia Annihilator, Extreme, Steve Vai.

Uploaded by Fluckr on 03/May/2011

Roadrunner Records cũng vừa đăng tải trên kênh Youtube 3 tập phim tài liệu về quá trình tìm kiếm tay trống mới của Dream Theater

{embedia media=http://www.youtube.com/v/L609JsPFmmI}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/-vaDfcKzLbY}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/2QHMQjH17aw}

Uploaded by Fluckr on 03/May/2011
Dream Theater 2011


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Thế giới

DON'T MISS