{moseasymedia link=http://hehemetal.com/mediaz.swf?v=0.95&m=812 height=50}

https://i0.wp.com/farm5.staticflickr.com/4074/4808144001_34a80dc656.jpg
L.I.B

Trần Phúc Nguyên – vocal

Lê Nguyên Huy – guitar

Nguyễn Văn Chiến – guitar

Phạm Công Vũ – bass

Trần Phong Bảo – drum