Categories Album mới

Download album mới Blooddrunk của Children of Bodom

Ngoài những track nhạc chính thì ở một số phiên bản của các nước sẽ có thêm các bonus track. Đó là "Ghost Riders In The Sky" cover của Stan Jones, "Lookin’ Out My Back Door " cover của CCR, "Just Dropped In" cover của Kenny Rogers và "Silent Scream" cover của Slayer.

Ngày phát hành chính thức của album:

09.04.2008: tại Phần Lan và Nhật
11.04.2008: tại Đức
14.04.2008: toàn Châu Âu
15.04.2008: tại Mỹ

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/6c620d8d.jpeg

Download album
(password: hehemetal.com)

1. Hellhounds On My Trail 03:58  
2. Blooddrunk 04:05  
3. LoBodomy 04:24  
4. One Day You Will Cry 04:05  
5. Smile Pretty For The Devil 03:54  
6. Tie My Rope 04:14  
7. Done With Everything, Die For Nothing 03:29  
8. Banned From Heaven 05:05  
9. Roadkill Morning 03:32
http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/6a21699b.jpeg
Children Of Bodom

http://pix.hehemetal.com/2008/03/14/658df772.jpeg

Alexi Laiho – thủ lĩnh của ban nhạc