Show diễn tạm chia tay Seismic Origin thực sự đem lại nhiều cảm xúc cho các fan tham dự. Sáu ban nhạc tham dự: Walking Toys, Remember Us, December, Knife Sticking Head, In Your Eyes và Seismic Origin đã cống hiến 1 đêm diễn đầy “nhiệt”, cảm xúc.

https://i0.wp.com/farm9.staticflickr.com/8650/16200715173_71d7ef465a.jpg?ssl=1

 

[FAG id=3278]