Categories Album mới

8-8-06 Christ Illusion

The image “https://www.hehemetal.com/news/modules/News/pic/1153796009_B000G75AE8.01._SS400_SCLZZZZZZZ_V63195990_.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
1. Flesh Storm
2. Catalyst
3. Eyes Of The Insane
4. Jihad
5. Skeleton Christ
6. Consfearacy
7. Catatonic
8. Black Serenade
9. Cult
10. Supremist
DOWLOAD

password: hehemetal.com

Album cũng đang gặp rắc rối tại châu Âu vì hình bìa album này vẽ quá nhiều máu và xác chết. Trong buổi họp báo thứ 7 tuần trước tại Brooklyn – New York, họa sĩ Larry Carroll , người vẽ bìa album cho Slayer từ trước tới nay giải thích rằng anh chỉ thực hiện theo ý tưởng của những bài hát trong album mới này mà thôi.

http://www.nolifetilmetal.com/images/slayer_logo.jpg
http://www.personal.psu.edu/users/r/j/rjh268/images/Slayer.jpg