Rock Việt, RockStorm

Kỷ lục xác lập tại RockStorm7 Tp.HCM 

Nếu Hải Phòng đón RockStorm7 bằng pháo sáng cuồng nhiệt, TP. Huế với tinh thần “rock xuyên màn mưa”, Đà Nẵng sôi dục “hào khí” và Biên Hòa “nóng” từng khoảnh khắc thì Sài Gòn đã nhập tiệc RockStorm7 với những con số kỷ lục…