Gặp Hưng Blackhearted trên Cosmo

Ngoài vai trò thủ lĩnh của Black Infinity, Nguyễn Tiến Hưng (Hưng Blackhearted) còn là Art director của Lowe Vietnam. Vừa qua tạp chí Cosmopolitan Việt Nam đã có bài phỏng vấn anh về những vấn đề xoay quanh âm nhạc, công việc và cả tình yêu


Uploaded by Fluckr on 04/Feb/2012
Click vào để xem hình lớn hơn

Uploaded by Fluckr on 04/Feb/2012
Click vào để xem hình lớn hơn

Uploaded by Fluckr on 04/Feb/2012
Nguyễn Tiến Hưng – thủ lĩnh của Black Infinity


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS