{embedia media=http://www.youtube.com/v/CIOXXfOkTbI} 

Ngoài ra, các bạn có thể download bản mp3 tại đây

Các bạn có thể xem thêm thông tin thêm về ban nhạc tại http://www.facebook.com/bigfootband


Uploaded by Fluckr on 17/Jan/2012