Xem Korn trình diễn live những ca khúc trong album mới

Khi cho ra mắt album The Path of Totality với sự kết hợp dubstep, nhiều bạn cũng sẽ đặt câu hỏi không hiểu Korn sẽ chơi live album này như thế nào


Mới đây ban nhạc đã trả lời câu hỏi này trong phần biểu diễn ở Walmart Soundcheck

{embedia media=http://www.youtube.com/v/4J-JwUZFrbw}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/GZLW6f9trXY}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/WitKL_t8U1c}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/FJaDigOIUe4}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/2nGXSmNXzGc}

Uploaded by Fluckr on 05/Feb/2012
Album phát hành hồi tháng 12/2011


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Video Clip

DON'T MISS