Categories Video Clip

Xem Korn trình diễn live những ca khúc trong album mới

Mới đây ban nhạc đã trả lời câu hỏi này trong phần biểu diễn ở Walmart Soundcheck

{embedia media=http://www.youtube.com/v/4J-JwUZFrbw}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/GZLW6f9trXY}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/WitKL_t8U1c}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/FJaDigOIUe4}
{embedia media=http://www.youtube.com/v/2nGXSmNXzGc}

Uploaded by Fluckr on 05/Feb/2012
Album phát hành hồi tháng 12/2011