Các bạn có thể nghe demo mới tại phần MEDIA

Vừa qua thì Disgusted d0ã có dịp trình diễn trước các fans ở chương trình Metal Rainbow III và buổi giao lưu CLB của Saigon Rock Club.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/30/35cf3163.jpeg

{moseasymedia media=http://music.xiklo.com/members/vuld%5Bfpt.net%5D/upload/%5Bd29225%5Ddirtyminds.mp3 autoplay=false}