Tiger Translate

Gặp gỡ Hemelians, Monocycle và Bụi Gió 

Rock band ở TP. Hồ Chí Minh đang hừng hực khí thế nhập cuộc Tiger Translate – Battle of the Bands 2013. Các ban nhạc đã đăng ký đang gấp rút luyện tập với  tinh thần nghiêm túc. Hãy cùng chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với 3 ban nhạc với 3 phong cách khác nhau này