{embedia media=http://www.youtube.com/v/zINlR8t0UfA}

Uploaded by Fluckr on 02/Nov/2011

Ngoài ra có 1 món quà thú vị của Black Infinity dành cho các fan là phần jam ca khúc November Rain của Guns ‘n Roses trong một buổi quay music video.

{embedia media=http://www.youtube.com/v/75Nr6r3vsMc}