Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 05 tháng 11 tại Cafe “?” – số 1A4 Nguyễn Đình Chiểu – Đa Kao – Q1 (Ngã 3 với Hoàng Sa)

Giá vé: 30.000vnđ

Uploaded by Fluckr on 01/Nov/2011

Isomorphism: ban nhạc không muốn theo những bố cục thông thường của nhạc lý, họ tìm cách tạo ra những cảm hứng không ngừng với death.

SagoMetal: người đồng hành cùng Iso trong chương trình này cũng sẽ không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa với các sáng tác của band.