Lưu ý: ko được mang rượu vào uống trong sân, vì đây là luật lệ của Cung Văn Hóa đưa ra , nếu ai cố ý sai phạm hoặc có hành động gây gỗ đánh nhau sẽ bị bảo vệ đuổi ra và BTC hoàn toàn ko chịu trách nhiệm. Mong rằng các anh em tuân thủ tốt để giữ được sân chơi lâu dài cho tất cả những thần dân của rock…………..BTC xin cám ơn