Tag: Onslaught

Rock Thế giới, Rock Việt

Gặp gỡ Onslaught trước giờ G 

Đếm ngược thời gian ban nhạc thrash metal kì cựu Onslaught lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với guitar/founder của ban nhạc là Nige Rockett.   Onslaught muốn thấy khán giả Việt Nam như nào?…