Categories Video Clip

[Cover songs] The Demonstration – Bad Romance

{embedia media=http://www.youtube.com/v/BZT0TonelnY}

Trong khi Bad Romance của Lady Gaga đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thì bản phối lại của The Demonstration cũng đã tạo “bão” cho đôi tai của các rockfan

Uploaded by Fluckr on 14/Dec/2010