{embedia media=http://www.youtube.com/v/OvNgJHMQKUc}

Ca khúc này nằm trong album thứ 9 của Ektomorf vừa phát hành hôm 17/12

Uploaded by Fluckr on 14/Dec/2010