Categories Video Clip

[Cover songs] All Ends – Apologize

{embedia media=http://www.youtube.com/v/U87jvpm15gQ}
All Ends tiền thân là dự án riêng của Björn Gelotte và Jesper Strömblad, 2 guitar chính của In Flames. Tuy nhiên hiện tại 2 anh đã rời khỏi ban nhạc.

Uploaded by Fluckr on 14/Dec/2010