Danh
sách vào bán kết gồm 17 ban nhạc, hơn dự tính 2 ban do có các ban có số
điểm trùng nhau nên BTC quyết định chọn tất cả. Và sau đây là 17 gương
mặt của vòng bán kết Tiger Translate – Rock Your Passion

* Titanium (Miền Nam)
* Khoai Lang Tây (Miền Nam)
* Sagometal (Miền Nam)
* Still Rock (Miền Nam)
* Prophecy (Miền Nam)
* Lazee Dolls (Miền Nam)
* Black Friday (Miền Trung)
* End of Road (Miền Nam)
* Old Friends (Miền Nam)
* Silent (Miền Trung)
* Unlimited (Miền Nam)
* Ngũ Cung (Miền Bắc)
* Đông Đô (Miền Bắc)
* Holy Redcross (Miền Bắc)
* Stupant (Miền Bắc)
* Final Stage (Miền Bắc)
* Hotsky (Miền Bắc)

Thông tin chi tiết các ban dự thi ở mỗi khu vực sẽ được cập nhật trong những ngày tới.

Xin chúc mừng 17 ban nhạc vào vòng bán kết.

(Theo Tigermusic.com.vn)