Categories Rock Việt

Winfield với những biến chuyển mới

Mới đây thì Winfield vừa tham gia chương trình Kool School Year

The image “http://pix.hehemetal.com/2007/store/PICT0029c1_203955e4.jpeg” cannot be displayed, because it contains errors.
Winfield tại Rock Cá Vàng 3

http://pix.hehemetal.com/2007/10/04/35a9e5b5.jpeg
http://pix.hehemetal.com/2007/10/04/419fa238.jpeg

Winfield trong 1 show diễn khác

http://pix.hehemetal.com/2007/10/04/1b5b07ed.jpeg

http://pix.hehemetal.com/2007/10/04/18f3543a.jpeg

WF tại Superband 2007

{moseasymedia media=http://xiklo.com/upload/2007/10/4/15/304b5_suongdem2_WinFielddemo.mp3}