Categories Cập nhật show diễn

Buổi giao lưu Saigon Rock Club bị hoãn lại.

SagoMetal sẽ trình diễn các sáng tác mới của mình.

Lazee Dolls với phần giao lưu với khán giả và thể hiện 4 sáng tác của mình.