Ra mắt ở show Festival Đại học Hà Nội và mới đây là Rock Storm tại Hà Nội. Đội hình mới của Final Stage dường như vẫn chưa ổn định.
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/44f7eb64.jpeg

Đeo đuổi một dòng nhạc có đặc thù riêng với giọng growl, harsh của Death Metal
thì vị trí vocalist khá là khó. Danh tính vocal mới của Final Stage vẫn
chưa được tiết lộ.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/29ebf369.jpeg

Dũng "Joon"

Theo tin mới nhất thì tay bass Xuân Kiên cũng vừa rời khỏi ban nhạc.