Vài hình ảnh buổi sinh hoạt SRC

Với gần 150 rockfans đến tham dự,buổi sinh hoạt hôm nay có thể nói là một thành công của SRC , không phải vì số người đến dự mà vì có nhiều sự trao đổi , giao lưu hơn so với 03 kỳ sinh hoạt trước đây.


Với cô MC Ngọc Trâm duyên dáng có lẻ đã làm cho chương trình xuyên suốt và có sức sống hơn. Sagometal hôm nay đã chơi rất tốt so với từ trước đến nay, Lazee Dolls lần đầu ra mắt do thiếu người nhưng vẫn tạo được sức lôi cuốn riêng rất đáng khích lệ.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3cedf450.jpeg?w=1160

Anh Duy Hải chủ nhiệm CLB phát biểu ý kiến.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/10c50750.jpeg?w=1160

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/82c10f49.jpeg?w=1160

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3a656642.jpeg?w=1160
Lazee Dolls hôm nay thiếu tay guitar Minh Thảo

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3a6650b7.jpeg?w=1160

Drummer Minh Ngọc

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/716e6a4a.jpeg?w=1160

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/7ca443f.jpeg?w=1160
Guitarist Trung Thành

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/62ef9024.jpeg?w=1160


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS