Với cô MC Ngọc Trâm duyên dáng có lẻ đã làm cho chương trình xuyên suốt và có sức sống hơn. Sagometal hôm nay đã chơi rất tốt so với từ trước đến nay, Lazee Dolls lần đầu ra mắt do thiếu người nhưng vẫn tạo được sức lôi cuốn riêng rất đáng khích lệ.

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3cedf450.jpeg

Anh Duy Hải chủ nhiệm CLB phát biểu ý kiến.

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/10c50750.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/82c10f49.jpeg

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3a656642.jpeg
Lazee Dolls hôm nay thiếu tay guitar Minh Thảo

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/3a6650b7.jpeg

Drummer Minh Ngọc

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/716e6a4a.jpeg

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/7ca443f.jpeg
Guitarist Trung Thành

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/10/15/62ef9024.jpeg