Vài hình ảnh về đêm ”Cầu Vồng Ý”

Đêm ROCK được mong đợi của khán giả Thủ Đô cũng đã diễn ra. Một vài hình ảnh về showMicrowave hôm nay có sự thay đổi nhỏ: guitarist Ngọc Lĩnh bận công việc nên vắng mặt, thay thế anh là Phước (guitar của The Cell)

Và tiếp theo là Unlimited


Và Thuỷ Triều Đỏ

——————

Photo: rockkiss


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS