Trần Hồng Trường chưa mỏi

Bức Tường đã dừng bước nhưng ông "bầu" của họ - Trần Hồng Trường - người đến với Rock Việt qua sự rủ rê của ban nhạc lại tuyên bố tiếp tục kiên trì với Rock Việt. Chúng ta hãy cùng đặt niềm tin vào người đã làm nên những sự kiện nổi bật nhất của Rock Việt trong vài năm trở lại đây. (Bài viết của tạp chí Lăng kính Rock - http://360.yahoo.com/LangkinhRock) 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS