Câu chuyện nhỏ về lớp học guitar của anh Vinh Xiêm

Có lẽ ít người biết rằng ngoài việc là 1 guitarist tài năng anh Vinh Xiêm (Đại Bàng Trắng) còn đang góp phần tạo nên thế hệ kế cận của Rock Việt. (Bài viết của tạp chí Lăng kính Rock - http://360.yahoo.com/LangkinhRock)


 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

More From: Rock Việt

DON'T MISS