Apocalyptic (The field of loss) là chương cuối cùng của Kinh Thánh nói về thời kì cuối cùng của nhân loại. Thế giới hỗn loạn báo hiệu một sự kết thúc sắp đến.

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/13/56b468f6.jpeg

{moseasymedia media=http://music.xiklo.com/members/vuld%5Bfpt.net%5D/upload/%5B90c631%5Dapocalypticthefieldofloss.mp3}

APOCALYPTIC ( The Field of Loss )
Music: Dang Thai Son. Lyrics: Nguyen Tien Hung

Darkest sky is opening Wide
Silver ocean is going high
Apocalyptic sin is going through my Heart
There’s no time to say good bye
There’s no blame or question why?
Just close your eyes and Pray
” In this World we’re die young ”

Together We’re Dying
One by One … We’re falling Down
Together We’re flying ….
So far away …the field of loss

Silver tears and seven moons inside
Crimson Cloud and falling stars tonight
The Reality Dreams showing in my eyes

Depression…Our Separation
My love is in Hell seeing the new Dawn
Finding all the days of Loss and Pain

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/12/13/633cb7df.jpeg

Tuần sau ca khúc cuối cùng của EP: track Embracing Hearts sẽ được đưa lên, một ca khúc nhẹ nhàng mang hơi hướng của Doom/Goth Love. Một bài hát chắc chắn sẽ tạo cho các fans có nhiều cảm xúc…

Download full EP (3 track)
(password: hehemetal.com)