{embedia media=http://www.youtube.com/v/-1yWhSpYUjs}

Uploaded by Fluckr on 04/Apr/2012

Debut DVD Rising From The Dark sẽ chính thức lên kệ đĩa vào 6h thứ 6 ngày 6 tháng 4 tại Tp.HCM và sau đó một tuần là ngày thứ 6 ngày 13 tháng 4 tại Hà Nội